...

Suma liczb 0,3(7) i 0,(7) zapisana w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego to: A) 5245B) 115555100000C) 2925

Suma liczb 0,3(7)0,3(7) i 0,(7)0,(7) zapisana w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego to:A) 52455245B) 115555100000115555100000C) 29252925

Zobacz!

Dodaj komentarz