...

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Który zapis jest fałszywy?

 Funkcja ff przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 11 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Który zapis jest fałszywy?

Zobacz!

Dodaj komentarz