Prosta o równaniu y=2/mx+1 jest prostopadła do prostej o równaniu y=−32x−1. Stąd wynika, że A.m=−3 B.m=23 C.m=32 D.m=3

Prosta o równaniu y=2/mx+1 jest prostopadła do prostej o równaniu y=−32x−1. Stąd wynika, że A.m=−3 B.m=23 C.m=32 D.m=3

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz