...

Przekrój osiowy walca jest kwadratem. Jeśli pole powierzchni całkowitej tego walca jest równe Pc, a pole jego powierzchni bocznej jest równe Pb, to:

Przekrój osiowy walca jest kwadratem. Jeśli pole powierzchni całkowitej tego walca jest równe PcPc, a pole jego powierzchni bocznej jest równe PbPb, to:

Zobacz!

Dodaj komentarz