...

Punkty A,B,C leżą na okręgu o środku O (jak na rysunku), przy czym krótszy z łuków AB stanowi 25 okręgu.

Punkty A,B,CA,B,C leżą na okręgu o środku OO (jak na rysunku), przy czym krótszy z łuków ABAB stanowi 2525 okręgu.

Zobacz!

Dodaj komentarz