...

W trójkącie ABC kąty o wierzchołkach A i B mają – odpowiednio – miary 30° i 45°, a wysokość opuszczona na bok AB ma długość 4. Długość boku AB tego trójkąta wynosi:

W trójkącie ABCABC kąty o wierzchołkach AA i BB mają – odpowiednio – miary 30°30° i 45°45°, a wysokość opuszczona na bok ABAB ma długość 44. Długość boku ABAB tego trójkąta wynosi:

Zobacz!

Dodaj komentarz