...

Punkty A=(−1,4) i B=(1,−2) są sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCD o polu równym 30. Sinus kąta ostrego tego rombu jest równy:

Punkty A=(−1,4)A=(−1,4) i B=(1,−2)B=(1,−2) są sąsiednimi wierzchołkami rombu ABCDABCD o polu równym 3030. Sinus kąta ostrego tego rombu jest równy:

Zobacz!

Dodaj komentarz