Średnia arytmetyczna zestawu liczb 5,8,1,3,x,8 wynosi 6. Mediana tego zestawu jest równa: A) 2B) 612

 Średnia arytmetyczna zestawu liczb 5,8,1,3,x,85,8,1,3,x,8 wynosi 66. Mediana tego zestawu jest równa:A) 22B) 612612

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz