Urząd skarbowy został zobowiązany do zwrotu podatku w wysokości 235,40zł. Kwotę tę zaokrąglono do pełnych dziesiątek złotych. Błąd względny tego zaokrąglenia wyrażony w procentach wyniósł około: A) 0,04%B) 1,95%

Urząd skarbowy został zobowiązany do zwrotu podatku w wysokości 235,40zł235,40zł. Kwotę tę zaokrąglono do pełnych dziesiątek złotych. Błąd względny tego zaokrąglenia wyrażony w procentach wyniósł około:A) 0,04%0,04%B) 1,95%1,95%

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz