...

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek 2a3=a2+a1+1. Różnica r tego ciągu jest równa A.0 B.1/3 C.1/2 D.1

W ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n≥1, spełniony jest warunek 2a3=a2+a1+1. Różnica r tego ciągu jest równa A.0 B.1/3 C.1/2 D.1

Zobacz!

Dodaj komentarz