...

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC podstawy ma długość 4. Kąt ACE jest równy 60∘. Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE przedstawionego na poniższym rysunku.

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekątna AC podstawy ma długość 4. Kąt ACE jest równy 60∘. Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE przedstawionego na poniższym rysunku.

Zobacz!

Dodaj komentarz