W tabeli podano oceny z matematyki czterech uczniów pewnej klasy. matura z matematyki Oceny którego ucznia wykazują największe odchylenie standardowe? A) AdyB) BasiC) CzarkaD) Darka

 W tabeli podano oceny z matematyki czterech uczniów pewnej klasy.

Oceny którego ucznia wykazują największe odchylenie standardowe?A) AdyB) BasiC) CzarkaD) Darka

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz