W trapezie ABCD przekątne przecinają się w punkcie P. Punkt P dzieli przekątne na odcinki długości: |AP|=8, |PC|=3 i |BP|=12. Długości podstaw AB i CD trapezu różnią się o 15. Oblicz długość odcinka DP oraz długości podstaw AB i CD trapezu.

W trapezie ABCDABCD przekątne przecinają się w punkcie PP. Punkt PP dzieli przekątne na odcinki długości: |AP|=8|AP|=8, |PC|=3|PC|=3 i |BP|=12|BP|=12. Długości podstaw ABAB i CDCD trapezu różnią się o 1515. Oblicz długość odcinka DPDP oraz długości podstaw ABAB i CDCD trapezu.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz