...

W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 5 punktów: A=(1,4), B=(−5,−1), C=(−5,3), D=(6,−4), P=(−30,−76). Punkt P należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt:

 W układzie współrzędnych na płaszczyźnie danych jest 55 punktów: A=(1,4)A=(1,4), B=(−5,−1)B=(−5,−1), C=(−5,3)C=(−5,3), D=(6,−4)D=(6,−4), P=(−30,−76)P=(−30,−76). Punkt PP należy do tej samej ćwiartki układu współrzędnych co punkt:

Zobacz!

Dodaj komentarz