Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an), określonego dla n≥1, są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek 6a1−5a2+a3=0. Oblicz iloraz q tego ciągu należący do przedziału ⟨22–√,32–√⟩.

Wszystkie wyrazy ciągu geometrycznego (an), określonego dla n≥1, są dodatnie. Wyrazy tego ciągu spełniają warunek 6a1−5a2+a3=0. Oblicz iloraz q tego ciągu należący do przedziału ⟨22–√,32–√⟩.
Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz