Wykres funkcji f(x)=−3x przesunięto równolegle wzdłuż osi OX o dwie jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji y=g(x). Wówczas: A) g(x)=−3x+2B) g(x)=−3x+2C) g(x)=−3x−2

Wykres funkcji f(x)=−3xf(x)=−3x przesunięto równolegle wzdłuż osi OXOX o dwie jednostki w prawo i otrzymano wykres funkcji y=g(x)y=g(x). Wówczas:A) g(x)=−3x+2g(x)=−3x+2B) g(x)=−3x+2g(x)=−3x+2C) g(x)=−3x−2g(x)=−3x−2

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz