Zbiorem rozwiązań nierówności |x|≤4 jest przedział: A) ⟨−4,4⟩B) (−∞,4⟩C) (−4,4)

Zbiorem rozwiązań nierówności |x|≤4|x|≤4 jest przedział:A) ⟨−4,4⟩⟨−4,4⟩B) (−∞,4⟩(−∞,4⟩C) (−4,4)(−4,4)

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz