1.1. Wypisz elementy zbioru: A- zbiór naturalnych dzielników liczby 10 B- zbiór kwadratów liczb: 0, 1, – 3, sqrt(13), 8, – 11 C-zbiór liczb przeciwnych do liczb należących do zbioru \ -5, sqrt 2 ,0,1, pi\ \ -1,- 1 2 ,1 2 3 , sqrt 7 , 4 13 \ D-zbiór odwrotności liczb należących do zbioru -1,

1.1. Wypisz elementy zbioru: A- zbiór naturalnych dzielników liczby 10 B- zbiór kwadratów liczb: 0, 1, – 3, sqrt(13), 8, – 11 C-zbiór liczb przeciwnych do liczb należących do zbioru \ -5, sqrt 2 ,0,1, pi\ \ -1,- 1 2 ,1 2 3 , sqrt 7 , 4 13 \ D-zbiór odwrotności liczb należących do zbioru -1,