1.2. Wypisz elementy zbioru opisanego w następujący sposób: A- zbiór liczb mających postać 3n, gdzie n in\ 0,1,2,4\ ) B – zbiór liczb mających postać 5k, gdzie k in\ …-2,-1,0,1\ C-zbiór liczb mających postać a v8 + V2, gdzie a in\ -4,-1, -1 2 , sqrt 2 ,7\ } C sqrt(8) + sqrt(2) D- zbiór liczb mających postać k*pi – pi ^ 2 ? gdzie k in\ 0, pi,2 pi,3 pi,…\

1.2. Wypisz elementy zbioru opisanego w następujący sposób: A- zbiór liczb mających postać 3n, gdzie n in\ 0,1,2,4\ ) B – zbiór liczb mających postać 5k, gdzie k in\ …-2,-1,0,1\ C-zbiór liczb mających postać a v8 + V2, gdzie a in\ -4,-1, -1 2 , sqrt 2 ,7\ } C sqrt(8) + sqrt(2) D- zbiór liczb mających postać k*pi – pi ^ 2 ? gdzie k in\ 0, pi,2 pi,3 pi,…\