1.3. Zapisz symbolicznie zbiory A- zbiór naturalnych wielokrotności liczby 3 B- zbiór liczb, których kwadrat wynosi 16 C- zbiór odwrotności naturalnych wielokrotności liczby 5 D- zbiór liczb rzeczywistych, których trzecia potęga zmniejszona o 5 jest większa od 22 opisane w następujący sposób: E- zbiór potęg liczby 7 o wykładniku naturalnym F-zbiór liczb rzeczywistych, których odwrotność jest nie mniejsza niż sqrt(2) G-zbiór liczb rzeczywistych spełniających następujący warunek: i jej kwadratu jest nie większa od 4

1.3. Zapisz symbolicznie zbiory A- zbiór naturalnych wielokrotności liczby 3 B- zbiór liczb, których kwadrat wynosi 16 C- zbiór odwrotności naturalnych wielokrotności liczby 5 D- zbiór liczb rzeczywistych, których trzecia potęga zmniejszona o 5 jest większa od 22 opisane w następujący sposób: E- zbiór potęg liczby 7 o wykładniku naturalnym F-zbiór liczb rzeczywistych, których odwrotność jest nie mniejsza niż sqrt(2) G-zbiór liczb rzeczywistych spełniających następujący warunek: i jej kwadratu jest nie większa od 4