1.4. Wypisz wszystkie podzbiory zbioru: a) A=\ a\ b) B=\ a,b\ suma każdej liczby c) C=\ a,b,c\

1.4. Wypisz wszystkie podzbiory zbioru: a) A=\ a\ b) B=\ a,b\ suma każdej liczby c) C=\ a,b,c\