1.5. Wyznacz sumę zbiorów A i B, a następnie część wspólną zbiorów A a) A=\ 1,2,3,5,8\ , B=\ 3,4,5,6,7\ b) A=\ 4,5\ , B=\ 5,4,3,2,1\ c) A=\ 0,3,6,9,…,30\ , B=\ 0,6,12,…,30\ d) A=\ 2,4,6,…,20\ , B=\ 1,3,5,…,19\ i B, jeśli:

1.5. Wyznacz sumę zbiorów A i B, a następnie część wspólną zbiorów A a) A=\ 1,2,3,5,8\ , B=\ 3,4,5,6,7\ b) A=\ 4,5\ , B=\ 5,4,3,2,1\ c) A=\ 0,3,6,9,…,30\ , B=\ 0,6,12,…,30\ d) A=\ 2,4,6,…,20\ , B=\ 1,3,5,…,19\ i B, jeśli: