1.10. Na odcinku AB wyznacz punkt P tak, aby wektory AP i PB były sobie równe.

1.10. Na odcinku AB wyznacz punkt P tak, aby wektory AP i PB były sobie równe.