1.9. Dane są punkty A które z wektorów AB, BC, CD, AD, . Sprawdź, AE, CE są równe, a które przeciwne.

1.9. Dane są punkty A które z wektorów AB, BC, CD, AD, . Sprawdź, AE, CE są równe, a które przeciwne.