1.8. Wyznacz współrzędne punktu A, jeśli:

1.8. Wyznacz współrzędne punktu A, jeśli: