1.7. Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli:

1.7. Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli: