1.101. Rozwiąż poniższe równania. Czy równania określone w takiej samej dziedzi nie są równoważne? a) 1.(2x-4)-(x+5)=3x-1 II. (x+3)2x=2x^ 2 -24 III. 1, (x – 1)/(x + 2) = 0 1 * (x + 2)/3 = (x + 1)/2 b) I. c) I. d) 1. 3+x x =0

1.101. Rozwiąż poniższe równania. Czy równania określone w takiej samej dziedzi nie są równoważne? a) 1.(2x-4)-(x+5)=3x-1 II. (x+3)2x=2x^ 2 -24 III. 1, (x – 1)/(x + 2) = 0 1 * (x + 2)/3 = (x + 1)/2 b) I. c) I. d) 1. 3+x x =0