1.100. Rozwiąż równania nania. a) 2x – 3(x + 6) = 4x + 2 c) e) g) (3x – 1)/3 = (2x + 5)/2 (x + 3)/(x – 1) = 2/3 (x – 2)/(x + 4) – 5/6 = 0 z niewiadomą x. Pamiętaj o określeniu dziedziny rów b) d) (x – 5)/(x + 2) = 0 (2, 5x – 1)/4 – 5/8 * x = 0, 25 + x 1) 3/4 * (x + 4) = 0, 75x + 3 h) 2/(x + 3) + 1/x = 0 1

1.100. Rozwiąż równania nania. a) 2x – 3(x + 6) = 4x + 2 c) e) g) (3x – 1)/3 = (2x + 5)/2 (x + 3)/(x – 1) = 2/3 (x – 2)/(x + 4) – 5/6 = 0 z niewiadomą x. Pamiętaj o określeniu dziedziny rów b) d) (x – 5)/(x + 2) = 0 (2, 5x – 1)/4 – 5/8 * x = 0, 25 + x 1) 3/4 * (x + 4) = 0, 75x + 3 h) 2/(x + 3) + 1/x = 0 1