1.99. Sprawdź, czy podane a) 2x + 10 = 7x – 5 ; 3; 3 obok równania liczby 1; 1 2 b) – 3x + 5 = 4(2x – 0, 5) ; są rozwiązaniami tego równania:

1.99. Sprawdź, czy podane a) 2x + 10 = 7x – 5 ; 3; 3 obok równania liczby 1; 1 2 b) – 3x + 5 = 4(2x – 0, 5) ; są rozwiązaniami tego równania: