1.98. Wykaż, że dane równanie nie jest tożsamościowe i nie jest sprzeczne. a) x ^ 3 = x b) | |=x c) (x + 1) ^ 2 = x ^ 2 + 1 sqrt(x ^ 2 + 4) = x + 2 d) Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych

1.98. Wykaż, że dane równanie nie jest tożsamościowe i nie jest sprzeczne. a) x ^ 3 = x b) | |=x c) (x + 1) ^ 2 = x ^ 2 + 1 sqrt(x ^ 2 + 4) = x + 2 d) Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych