1.105. Dane jest równanie z niewiadoma x. Wyznacz wartość liczby a, dla której podana obok równania liczba jest jego rozwiązaniem. a) 2(x + 4) + a = 0, 5x + 9, 5 : 5 c) 2x x^ 2 +9 = 2x+0 27 ;= e) (x – a)(2x + 1) = (2x – a)(x + 1) ; -1 b) (3x – 4)(3x + a) = 9x ^ 2 + 1 ; 7 2x ^ 3 = (x ^ 2 + a)/4 d) 3 – 2x ^ 3 = f) (3x+1)(x+9)-3(x-1)(x-a)=4; 0,5 g) 3(2x + a) * (3x + 2) – 2 * (3x + 1) ^ 2 = 43 , 1 h) (ax – 5)/6 + (x + a)/4 = (5 – ax)/3 – (3a – 7x)/4 – x x; 1

1.105. Dane jest równanie z niewiadoma x. Wyznacz wartość liczby a, dla której podana obok równania liczba jest jego rozwiązaniem. a) 2(x + 4) + a = 0, 5x + 9, 5 : 5 c) 2x x^ 2 +9 = 2x+0 27 ;= e) (x – a)(2x + 1) = (2x – a)(x + 1) ; -1 b) (3x – 4)(3x + a) = 9x ^ 2 + 1 ; 7 2x ^ 3 = (x ^ 2 + a)/4 d) 3 – 2x ^ 3 = f) (3x+1)(x+9)-3(x-1)(x-a)=4; 0,5 g) 3(2x + a) * (3x + 2) – 2 * (3x + 1) ^ 2 = 43 , 1 h) (ax – 5)/6 + (x + a)/4 = (5 – ax)/3 – (3a – 7x)/4 – x x; 1