1.106. Wyznacz 1 trzy kolejne liczby calkowite: a) parzyste, których suma wynosi (- 162) b) nieparzyste, których suma wynosi (- 147) .

1.106. Wyznacz 1 trzy kolejne liczby calkowite: a) parzyste, których suma wynosi (- 162) b) nieparzyste, których suma wynosi (- 147) .