1.107. Wyznacz cztery kolejne liczby naturalne a) parzyste, których suma wynosi 68 b) nieparzyste, których suma wynosi 112.

1.107. Wyznacz cztery kolejne liczby naturalne a) parzyste, których suma wynosi 68 b) nieparzyste, których suma wynosi 112.