1.108. Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest równy kwadrato wi mniejszej z nich. Co to za liczby?

1.108. Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest równy kwadrato wi mniejszej z nich. Co to za liczby?