1.109. Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest równy kwadrato wi większej z nich. Co to za liczby? 1 -1 z niewiadomą x jest

1.109. Iloczyn dwóch kolejnych liczb całkowitych parzystych jest równy kwadrato wi większej z nich. Co to za liczby? 1 -1 z niewiadomą x jest