1.110. Sprawdź, czy podane obok nierówności liczby należą do zbioru rozwiązań tej nierówności: a) x ^ 2 > 4 ; 5; 0; sqrt(3) zx^ 3 ; -1; 0; 1 2 c) x ^ 2 >= x ^ 3 e) 6 – x ^ 2 > x + 3 ; 0; -10 b) x^ 2 <=3x, - sqrt 5 ; 0; 2,5 d) x^ 2 <-4x;-10 ; - sqrt(3) ; O f) 4x(x+8)<=16(x+3); 2;-7

1.110. Sprawdź, czy podane obok nierówności liczby należą do zbioru rozwiązań tej nierówności: a) x ^ 2 > 4 ; 5; 0; sqrt(3) zx^ 3 ; -1; 0; 1 2 c) x ^ 2 >= x ^ 3 e) 6 – x ^ 2 > x + 3 ; 0; -10 b) x^ 2 <=3x, – sqrt 5 ; 0; 2,5 d) x^ 2 <-4x;-10 ; – sqrt(3) ; O f) 4x(x+8)<=16(x+3); 2;-7