1.111. Rozwiąż nierówność i zaznacz zbiór rozwiązań tej nierówności bowej: a) 2x – 7 > – 1 c) 0.5x + 6 <= x e) g) (2x)/3 < - 2x + 1 (2(x + 6, 5))/3 >= 5x – 13 b) – 3x + 7 < - 2 d) x - 9 >= 3x f) x/4 – 1 <= x/2 h) - 4(x + 5) > 3x – 6 dane nierówności są równoważne? Odpowiedź uzasadnij. a) x ^ 2 + 3 > 0 1 – x ^ 2 < 0 b) x ^ 2 + 1 > 0 i x ^ 2 + 2 > – 3

1.111. Rozwiąż nierówność i zaznacz zbiór rozwiązań tej nierówności bowej: a) 2x – 7 > – 1 c) 0.5x + 6 <= x e) g) (2x)/3 < – 2x + 1 (2(x + 6, 5))/3 >= 5x – 13 b) – 3x + 7 < – 2 d) x – 9 >= 3x f) x/4 – 1 <= x/2 h) – 4(x + 5) > 3x – 6 dane nierówności są równoważne? Odpowiedź uzasadnij. a) x ^ 2 + 3 > 0 1 – x ^ 2 < 0 b) x ^ 2 + 1 > 0 i x ^ 2 + 2 > – 3