1.113. Rozwiąż poniższe nierówności. Wskaż nierówności równoważne. a) I. 1/2 * x > 5 b) I. 3(x + 3) <= 2(x - 1) c) 1. x(x + 1) >= x ^ 2 – 2 d) l. x > x – 2

1.113. Rozwiąż poniższe nierówności. Wskaż nierówności równoważne. a) I. 1/2 * x > 5 b) I. 3(x + 3) <= 2(x – 1) c) 1. x(x + 1) >= x ^ 2 – 2 d) l. x > x – 2