1.114. Rozwiąż nierówności: a) 4, 2(x + 5) + 1, 8 <= - 2, 4 c) 3(2 - 4x) + 2x >= 5(1 – 2x) II. 3, 5(x – 7) > 2, 5x – 14, 5 III. x + 8 < 18 II. (2x - 3)(- 0, 6) >= 1, 5 II. II. (x(6x – 5))/3 <= 2x ^ 2 + 3 1/3 (x + 1)/4 > 0, 25x – 3 – 3/5 * (x + 1) >= 6 III. (- 1)(x + 2) <= 0 III. x(x - 2) > x ^ 2 – 2x + 5 b) 2x – 5 > 2(x + 3) d) – 2(3x + 1) < 3(2 - x) na osi licz

1.114. Rozwiąż nierówności: a) 4, 2(x + 5) + 1, 8 <= – 2, 4 c) 3(2 – 4x) + 2x >= 5(1 – 2x) II. 3, 5(x – 7) > 2, 5x – 14, 5 III. x + 8 < 18 II. (2x – 3)(- 0, 6) >= 1, 5 II. II. (x(6x – 5))/3 <= 2x ^ 2 + 3 1/3 (x + 1)/4 > 0, 25x – 3 – 3/5 * (x + 1) >= 6 III. (- 1)(x + 2) <= 0 III. x(x – 2) > x ^ 2 – 2x + 5 b) 2x – 5 > 2(x + 3) d) – 2(3x + 1) < 3(2 – x) na osi licz