1.115. Rozwiąż nierówności podwójne: a) – 6 < x + 4 < 0 c) - 3 + 3x < 2x - 5 <= x e) - 1 <= - x + 3 < 8 g) 2 - x <= 2x + 1 < - x - 5

1.115. Rozwiąż nierówności podwójne: a) – 6 < x + 4 < 0 c) – 3 + 3x < 2x – 5 <= x e) – 1 <= – x + 3 < 8 g) 2 – x <= 2x + 1 < – x – 5