1.12. Na poniższych rysunkach przedstawione są figury geometryczne i relacje za chodzące między nimi, gdzie: A – koto , B-okrąg, C-prosta, D-trójkąt. Na osob nych rysunkach przedstaw zbiory zapisane po prawej stronie. a) A cup C,A cap C,A-C,C-A b) CC B cup C B cap C,B-C C – B A cup B,A cap B,A-B 3,8 B – A B d) A cup D,A cap D,A-D,D-A

1.12. Na poniższych rysunkach przedstawione są figury geometryczne i relacje za chodzące między nimi, gdzie: A – koto , B-okrąg, C-prosta, D-trójkąt. Na osob nych rysunkach przedstaw zbiory zapisane po prawej stronie. a) A cup C,A cap C,A-C,C-A

b) CC B cup C B cap C,B-C C – B A cup B,A cap B,A-B 3,8 B – A B d) A cup D,A cap D,A-D,D-A