1.13. Na zbiorach A, B oraz C(A,B,C- zacieniowany zbiór. Używając symboli: a) b) underline A kota) wykonano pewne działania i otrzymano n, U, – oraz A, B, C, zapisz te działania, c) d) e) f)

 1.13. Na zbiorach A, B oraz C(A,B,C- zacieniowany zbiór. Używając symboli: a) b) underline A kota) wykonano pewne działania i otrzymano n, U, – oraz A, B, C, zapisz te działania, c) d) e) f)