1.14. Niech zbiór U=\ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\ ) będzie przestrzenią. ry: A^ prime ,B^ prime ,A^ prime cup B^ prime ‘, (A cup B)^ prime , A^ prime cap B^ prime ,(A cap B)^ prime , jeśli A subset U , B subset U oraz: Wyznacz zbio naturalnych dzielników licz a) A – zbiór naturalnych dzielników liczby 8, B- zbiór by 6 A- zbiór liczb mniejszych od 5, B – zbiór liczb nie większych niż 7 c) A – zbiór kwadratów takich liczb z przestrzeni U, które są nie większe od 3, B-zbiór liczb pierwszych b)

1.14. Niech zbiór U=\ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\ ) będzie przestrzenią. ry: A^ prime ,B^ prime ,A^ prime cup B^ prime ‘, (A cup B)^ prime , A^ prime cap B^ prime ,(A cap B)^ prime , jeśli A subset U , B subset U oraz: Wyznacz zbio naturalnych dzielników licz a) A – zbiór naturalnych dzielników liczby 8, B- zbiór by 6 A- zbiór liczb mniejszych od 5, B – zbiór liczb nie większych niż 7 c) A – zbiór kwadratów takich liczb z przestrzeni U, które są nie większe od 3, B-zbiór liczb pierwszych b)