1.15. Dana jest przestrzeń U oraz zawarte w tej przestrzeni, jak na rysunku obok. zbiory A i B (A, B – kota) Na osobnych rysunkach zaznacz zbiory: a) (A cup B)^ prime c) B^ prime cup(A cap B) b) A^ prime cap B d) A^ prime cup B^ prime U

 1.15. Dana jest przestrzeń U oraz zawarte w tej przestrzeni, jak na rysunku obok. zbiory A i B (A, B – kota) Na osobnych rysunkach zaznacz zbiory: a) (A cup B)^ prime c) B^ prime cup(A cap B) b) A^ prime cap B d) A^ prime cup B^ prime U