1.12. Punkt S jest środkiem odcinka AB. Wyznacz punkt B, jeśli: a)

1.12. Punkt S jest środkiem odcinka AB. Wyznacz punkt B, jeśli: a)