1.13. Punkt S jest punktem wspólnym odcinka AB i jego symetralnej. Wyzn współrzędne punktu A, jeśli:

1.13. Punkt S jest punktem wspólnym odcinka AB i jego symetralnej. Wyzn współrzędne punktu A, jeśli: