1.14. Dane są cztery różne punkty A, B, C, D. Jeśli wektory vec AB i vec CD to co można powiedzieć o wektorach

1.14. Dane są cztery różne punkty A, B, C, D. Jeśli wektory vec AB i vec CD to co można powiedzieć o wektorach