1.15. Punkt S jest punktem przecięcia przekątnych AD, EB i FC sześciokąta foremnego ABCDEF. Z danych na rysunku odcinków utwórz wektory, które są równe wektorowi:

1.15. Punkt S jest punktem przecięcia przekątnych AD, EB i FC sześciokąta foremnego ABCDEF. Z danych na rysunku odcinków utwórz wektory, które są równe wektorowi: