1.16. Wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne: A(- 4, – 2) , B(5, – 1) , C(1 , Oblicz długości boków trójkąta ABC. Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostoką

1.16. Wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne: A(- 4, – 2) , B(5, – 1) , C(1 , Oblicz długości boków trójkąta ABC. Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostoką