1.17. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(- 2, – 3), B(1, 4) , C(- 1, 3) . a) Oblicz obwód trójkąta ABC. b) Oblicz długość środkowej BD.

1.17. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(- 2, – 3), B(1, 4) , C(- 1, 3) . a) Oblicz obwód trójkąta ABC. b) Oblicz długość środkowej BD.